loader

Co to jest i do czego służy karta charakterystyki substancji chemicznej cz. II

Kto może sporządzać Kartę Charakterystyki dla produktów przeznaczonych na rynek polski? Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej, przeznaczona na rynek polski, powinna być opracowana i wydana w tymże języku przez...

Czytaj więcej

Czym jest karta charakterystyki substancji chemicznej i do czego ona służy?...

Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych Karta charakterystyki - czym w gruncie rzeczy jest i w jaki sposób służy, do czego jest potrzebna? Karty Charakterystyki substancji chemicznych, czyli w języku angielskim SDS...

Czytaj więcej

Karty charakterystyki SDS

Karta charakterystyki jest to dokument, który zawiera spis zagrożeń jakie może spowodować dana substancja lub mieszanina chemiczna. Dodatkowo zawarte w niej są, także podstawowe informacje fizykochemiczne na temat danej substancji. Karta...

Czytaj więcej

SDS – Karta charakterystyki

Z angielskiego safety data sheet – SDS jest Kartą charakterystyki zawierającą informacje na temat substancji i mieszanin chemicznych, dotyczącą bezpieczeństwa produktu. Używa się jej w celu poinformowania odbiorców o zawartości...

Czytaj więcej