loader

UE/OSHA kontynuuje kampanię Zdrowe miejsca pracy 2020/2021

  Niebezpieczne substancje są bardziej powszechne niż myślisz! Czy znasz ryzyko związane z substancjami, z którymi masz do czynienia? Czy odpowiednio się nimi zarządza? EU-OSHA rozpoczęła kampanię informacyjną na temat...

Czytaj więcej

Czy wiesz, że UE sprecyzowała obowiązki podmiotów zmieniających marki w...

Wyjaśnienie W dokumencie rozesłanym przed spotkaniem właściwych organów ds. REACH i CLP (CARACAL) w dniu 20 marca, Komisja powtórzyła swoje stanowisko, że podmioty zajmujące się ponowną marką i ponownym etykietowaniem powinny być...

Czytaj więcej

Nowe narzędzie do sprawdzania kart charakterystyki

Holenderska Inspekcja Pracy stworzyła narzędzie online, dostępne w języku angielskim, które może sprawdzać informacje SDS, dla użytkowników końcowych i wysyłać informacje zwrotne do dostawców. SDS Check opiera się na wymaganiach...

Czytaj więcej

Organy egzekwowania prawa powinny skupić się na poprawie kart charakterystyki...

Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich UE uzgodniły przeprowadzenie projektu pilotażowego mającego na celu sprawdzenie klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Zadanie zostało...

Czytaj więcej

KE proponuje przesunięcie terminu utworzenia pierwszego ośrodka zatruć

Komisja Europejska zaproponowała roczne odroczenie obowiązku importerów i dalszych użytkowników w zakresie przesyłania informacji do ośrodków zatruć w przypadku wprowadzania mieszanin do obrotu w celu stosowania przez konsumentów. Nowy...

Czytaj więcej

Projekt UE wykazał wysoki poziom niezgodności w zakresie klasyfikacji i...

Ogólnounijny projekt egzekwowania prawa sprawdzający zgodność klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych wykazał, że "znaczna" liczba z nich nie spełnia podstawowych obowiązków prawnych. W ramach ćwiczenia - projekt Echa Enforcement...

Czytaj więcej

Etykiety chemiczne - użyj poprawnych za pierwszym razem

Jeśli chodzi o etykiety chemiczne, nie ma podejścia "jeden rozmiar dla wszystkich". Specyfikacja, której potrzebujesz, zależy od bardzo wielu czynników - od powierzchni, na której etykieta będzie przyklejona, do części świata, do której...

Czytaj więcej

Etykiety ostrzegające o niebezpieczeństwie

PRZEPISY Zapakowane towary niebezpieczne są przewożone przez granice na całym świecie: niebezpieczne chemikalia przewożone drogą morską w Chinach mogą być przeładowywane na pociągi w Niemczech i przenoszone do ciężarówek we Francji...

Czytaj więcej

Etykiety CLP i etykiety ostrzegające o zagrożeniach dotykowych dla...

CZYM SĄ E-PAPIEROSY? Elektroniczne papierosy, znane również jako E-papierosy, Vapourisers i Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) są substytutami papierosów, które pozwalają palaczowi na wdychanie nikotyny bez wdychania tytoniu...

Czytaj więcej

Etykiety niebezpieczne dla środowiska (Env Haz Labels)

Etykiety niebezpieczne dla środowiska: Znak Substancji Niebezpiecznej dla Środowiska jest używany do informowania personelu żeglugowego, że transportowany materiał jest toksyczny dla środowiska morskiego i jego ekosystemów. Co to są...

Czytaj więcej

Etykieta i tabliczka klasy 5 (etykieta środka utleniającego / etykieta...

Towary niebezpieczne klasy 5 Istnieją dwa poddziały dla klasy 5 towarów niebezpiecznych: Klasa 5.1 Substancje utleniające Substancje utleniające to takie, które same w sobie nie są koniecznie palne, ale mogą, zasadniczo poprzez...

Czytaj więcej

Etykieta Overpack (etykietowanie i znakowanie opakowań typu Overpack)

Co to jest Overpack? Overpacks to obudowy stosowane przez spedytorów do umieszczenia jednego lub więcej opakowań towarów niebezpiecznych w jednej jednostce transportowej. Dzięki temu przenoszenie i sztauowanie podczas transportu jest...

Czytaj więcej

Etykieta materiału namagnesowanego (IATA)

W przypadku transportu lądowego lub morskiego nie obowiązują żadne ograniczenia ani wymagania, ale w przypadku transportu lotniczego magnesy są traktowane jako towary niebezpieczne. Wynika to z faktu, że podstawowy kompas magnetyczny samolotu...

Czytaj więcej

Oprogramowanie do etykietowania chemikaliów - Label Enterprise

Oprogramowanie do etykietowania chemikaliów - Label Enterprise Oprogramowanie Label Enterprise to szybkie i proste rozwiązanie do produkcji wysokiej jakości etykiet ostrzegawczych dla chemikaliów i towarów niebezpiecznych. Oprogramowanie...

Czytaj więcej

Etykiety klasy 6 - Etykiety toksyczne

Etykiety klasy 6 (etykiety toksyczne) służą do identyfikacji substancji toksycznych i zakaźnych podczas transportu. Czym są towary niebezpieczne klasy 6? Towary niebezpieczne klasy 6 obejmują substancje toksyczne i zakaźne. Są one...

Czytaj więcej

Etykieta baterii litowych: Aktualizacja

Etykieta i znak nowych baterii litowych, które mają podlegać zmianom w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. ONZ oznaczyło baterie litowe jako towary niebezpieczne, a podczas...

Czytaj więcej

Etykieta klasy 2 (Etykiety gazowe i tablice informacyjne)

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych gazów; istnieją również wieloletnie traktaty, takie jak ADR i RID, które...

Czytaj więcej

Aktualizacja etykiety etykiety baterii litowych 2020

Od 1 stycznia 2019 r., w związku ze zmianami w przepisach IATA dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, obowiązkowe są etykiety i znaki przewozowe na nowych bateriach litowych. Etykieta/znak przewozowy na baterie litowe Jak...

Czytaj więcej

Etykieta z ograniczoną ilością - znak LQ

Czym są ograniczone ilości? Termin "ograniczone ilości" odnosi się do towarów niebezpiecznych wysyłanych w małych pojemnikach, które są pakowane w pudełka lub tacki obkurczane. Ponieważ mniejsze ilości materiałów niebezpiecznych...

Czytaj więcej

Etykieta korozyjna - Klasa 8 Etykieta i karta graficzna

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych substancji żrących, a także istnieją wieloletnie traktaty, takie jak ADR i RID...

Czytaj więcej

Etykieta ilości wyłączonych (znak ilości wyłączonej)

Co to jest przepis o ilościach wyłączonych? Jeżeli pewne towary niebezpieczne są wysyłane w bardzo małych ilościach, można je zwolnić z surowych przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych poprzez zastosowanie przepisu o ilościach...

Czytaj więcej

Etykieta klasy 9 (Etykieta różna)

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych substancji. Oznakowanie klasy 9 jest stosowane do transportu substancji i artykułów...

Czytaj więcej

Co to jest i do czego służy karta charakterystyki substancji chemicznej cz. II

Kto może sporządzać Kartę Charakterystyki dla produktów przeznaczonych na rynek polski? Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej, przeznaczona na rynek polski, powinna być opracowana i wydana w tymże języku przez...

Czytaj więcej

Czym jest karta charakterystyki substancji chemicznej i do czego ona służy?...

Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych Karta charakterystyki - czym w gruncie rzeczy jest i w jaki sposób służy, do czego jest potrzebna? Karty Charakterystyki substancji chemicznych, czyli w języku angielskim SDS...

Czytaj więcej

Karty charakterystyki SDS

Karta charakterystyki jest to dokument, który zawiera spis zagrożeń jakie może spowodować dana substancja lub mieszanina chemiczna. Dodatkowo zawarte w niej są, także podstawowe informacje fizykochemiczne na temat danej substancji. Karta...

Czytaj więcej

SDS – Karta charakterystyki

Z angielskiego safety data sheet – SDS jest Kartą charakterystyki zawierającą informacje na temat substancji i mieszanin chemicznych, dotyczącą bezpieczeństwa produktu. Używa się jej w celu poinformowania odbiorców o zawartości...

Czytaj więcej