loader

Etykieta klasy 2 (Etykiety gazowe i tablice informacyjne)

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych gazów; istnieją również wieloletnie traktaty, takie jak ADR i RID, które...

Czytaj więcej

Aktualizacja etykiety etykiety baterii litowych 2020

Od 1 stycznia 2019 r., w związku ze zmianami w przepisach IATA dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, obowiązkowe są etykiety i znaki przewozowe na nowych bateriach litowych. Etykieta/znak przewozowy na baterie litowe Jak...

Czytaj więcej

Etykieta z ograniczoną ilością - znak LQ

Czym są ograniczone ilości? Termin "ograniczone ilości" odnosi się do towarów niebezpiecznych wysyłanych w małych pojemnikach, które są pakowane w pudełka lub tacki obkurczane. Ponieważ mniejsze ilości materiałów niebezpiecznych...

Czytaj więcej

Etykieta korozyjna - Klasa 8 Etykieta i karta graficzna

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych substancji żrących, a także istnieją wieloletnie traktaty, takie jak ADR i RID...

Czytaj więcej

Etykieta ilości wyłączonych (znak ilości wyłączonej)

Co to jest przepis o ilościach wyłączonych? Jeżeli pewne towary niebezpieczne są wysyłane w bardzo małych ilościach, można je zwolnić z surowych przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych poprzez zastosowanie przepisu o ilościach...

Czytaj więcej

Etykieta klasy 9 (Etykieta różna)

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych substancji. Oznakowanie klasy 9 jest stosowane do transportu substancji i artykułów...

Czytaj więcej

Co to jest i do czego służy karta charakterystyki substancji chemicznej cz. II

Kto może sporządzać Kartę Charakterystyki dla produktów przeznaczonych na rynek polski? Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej, przeznaczona na rynek polski, powinna być opracowana i wydana w tymże języku przez...

Czytaj więcej

Czym jest karta charakterystyki substancji chemicznej i do czego ona służy?...

Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych Karta charakterystyki - czym w gruncie rzeczy jest i w jaki sposób służy, do czego jest potrzebna? Karty Charakterystyki substancji chemicznych, czyli w języku angielskim SDS...

Czytaj więcej

Karty charakterystyki SDS

Karta charakterystyki jest to dokument, który zawiera spis zagrożeń jakie może spowodować dana substancja lub mieszanina chemiczna. Dodatkowo zawarte w niej są, także podstawowe informacje fizykochemiczne na temat danej substancji. Karta...

Czytaj więcej

SDS – Karta charakterystyki

Z angielskiego safety data sheet – SDS jest Kartą charakterystyki zawierającą informacje na temat substancji i mieszanin chemicznych, dotyczącą bezpieczeństwa produktu. Używa się jej w celu poinformowania odbiorców o zawartości...

Czytaj więcej