loader
Karty Charakterystyki

Oprogramowanie do etykietowania chemikaliów - Label Enterprise

Oprogramowanie do etykietowania chemikaliów - Label Enterprise

Oprogramowanie Label Enterprise to szybkie i proste rozwiązanie do produkcji wysokiej jakości etykiet ostrzegawczych dla chemikaliów i towarów niebezpiecznych.

Oprogramowanie Label Enterprise zostało zaprojektowane do współpracy z każdą standardową drukarką kompatybilną z systemem Windows, aby z łatwością tworzyć etykiety przewozowe, zaopatrzeniowe, dozorowe i kombinowane zgodne z normami CLP i ADR, jak również wiele innych typów etykiet i dokumentów.

Label Enterprise może również produkować etykiety w wielu językach, aby zidentyfikować Twoje produkty i zapewnić użytkownikowi końcowemu odpowiednie informacje o zagrożeniach, ryzyku i bezpieczeństwie; oraz etykiety kombinowane, łączące wszystkie istotne szczegóły dotyczące przewozu/dostawy, w tym diamenty ostrzegawcze, symbole GHS, zwroty dotyczące zagrożeń i środków ostrożności itp.

Łatwe tworzenie etykiet

Enterprise pozwala na łączenie tych samych informacji o substancji z dowolną liczbą różnych stylów szablonów, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie etykietowania - od próbek laboratoryjnych po butelki, beczki i IBC. Można nawet zapisać te kombinacje, aby szybko odtworzyć te etykiety w późniejszym czasie.

W przeciwieństwie do niektórych innych systemów oprogramowania do etykietowania chemikaliów, HibSoft Label Enterprise nie posiada żadnych ograniczeń w zakresie wydajności lub użytkowania i jest przeznaczony do pracy z każdą standardową drukarką kompatybilną z systemem Windows.

Enterprise jest szybki i łatwy w użyciu, a interfejs WYSIWYG (What You See Is What You Get) pozwala na podgląd wyglądu etykiet na ekranie, zanim zdecydujesz się na wydruk.

Enterprise może tworzyć etykiety zagrożeń z własnej wewnętrznej bazy danych informacji chemicznych (która zawiera pełną listę zwrotów CLP we wszystkich językach UE) lub poprzez import informacji z kompatybilnego systemu Kart Charakterystyki. Importowanie informacji o etykietach z kart charakterystyki eliminuje konieczność utrzymywania dwóch baz danych zawierających te same informacje, a połączenie w czasie rzeczywistym zapewnia, że etykiety są zawsze idealnie zsynchronizowane z kartami charakterystyki. Dzięki naszemu dodatkowi Print Runner, Enterprise może nawet automatycznie produkować etykiety zgodnie z wymaganiami otrzymanymi z systemu SAP lub innego systemu zamówień.

W połączeniu z odpowiednią drukarką kolorową, Enterprise może produkować gotowe, pełnokolorowe etykiety, łącznie z kolorowymi rombami transportowymi, obramowaniami symboli GHS i logotypami firmowymi.

elastyczne Szablony

Enterprise posiada wybór gotowych, standardowych szablonów etykiet, odpowiednich do standardowych wymogów prawnych dotyczących przewozu i dostaw. Dodatkowo, możemy przygotować i dostarczyć szablony dostosowane do Państwa specyficznych wymagań. Alternatywnie, poprzez zakup opcjonalnego modułu projektanta, mogą Państwo zaprojektować i stworzyć własny, nieograniczony zakres szablonów, dając Państwu całkowitą kontrolę nad projektami etykiet.

Enterprise pozwala również na przechowywanie kombinacji substancji i szablonów jako predefiniowanych etykiet w celu szybkiego wyszukiwania i drukowania. Ponadto, ponieważ kombinacje te są przechowywane jako odniesienia, a nie jako migawki, w przypadku zmiany danych substancji lub projektu szablonu wszystkie odpowiednie przechowywane etykiety zmienią się wraz z nimi.

korzyści

  • Technologia klient/serwer umożliwiająca łatwe i niezawodne współużytkowanie w sieci LAN lub WAN.
  • Wybór źródeł danych do odczytu informacji o etykietowaniu z własnej, wbudowanej bazy danych Label Enterprise i/lub bezpośrednio z Twojego oprogramowania SDS.
  • Dostosowywalna baza danych umożliwiająca dodawanie własnych pól do bazy danych w celu spełnienia wszystkich wymagań dotyczących przechowywania danych.
  • Modułowa konstrukcja "otwartego portalu", ułatwiająca tworzenie dostosowanych do potrzeb połączeń z innymi systemami oprogramowania.
  • Opcjonalne moduły kodów kreskowych umożliwiające tworzenie kodów kreskowych zgodnie z najbardziej aktualnymi standardami.