loader
Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

Firma wykonuje wysokiej jakości tłumaczenia oznaczeń charakterystyki substacji MSDS. Język nie stanowi żadnego problemu, tłumaczenie może zostać wykonane i przełożone na języki :angielski, niemiecki, ale także nieco rzadziej spotykane estoński, fiński, norweski, łotewski czy litewski. Wysokiej klasy, wyedukowani specjaliści w dziedzinie tłumaczeń są jednocześnie gwarantem jakości wykonanego zlecenia.

Znajomość aktualnie obowiązujących norm sprawia, że przetłumaczony tekst będzie z pewnością spełniał ścisłe wymogi międzynarodowe. Firma wykonuje także tłumaczenia kart na wszystkie dostępne języki europejskie, również z tak specyficznych języków jak chiński, japońskiego, koreańskiego i arabskiego

Cennik tłumaczeń jest ustalany indywidualnie. Jest uzależniony od specyfiki, ilości i trudności zlecenia. Specjaliści, których specjalnością jest tłumaczenie specjalistycznych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS). Obecne wymogi prawa, powodują, ze opis Karty Charakterystyki powinien być sporządzony i przetłumaczony przez osobę która posiada odpowiednie kwalifikacje do podjęcia się tego odpowiedzialnego zadania. Dlatego też, tego typu zlecenie składane jest na ręce wyłącznie doświadczonej i uprawionej do jego realizacji tłumacza.

Co więcej, tłumacze posiadają wykształcenie z dziedziny chemii i mogą się poszczycić tutułem profesorskim, doktora lub inżyniera. Frazy, które tłumacze stosują w tłumaczeniach zawsze są zgodne z dyrektywą 2006/102/EC z 2006, w której znajduje się słownictwo i nazewnictwo wymagane we wszystkich językach UE. Wszyscy specjaliści w dziedzinie tłumaczeń znają doskonale nomenklaturę  H - ang. Hazard Statements, czyli najogólniej mówiąc, określony opisy znajdujące się na etykietach, informujące o typie zagrożenia oraz jego intensywności. Dzięki takiej umiejętności, tłumacze bez kłopotu mogą przetłumaczyć je na język wybrany przez klienta.

Tłumaczenia chemiczne

Tłumaczenia kart chemicznych są zgodne z dyrektywą WE (w szczególności rozporządzeniem WE 1907/2006), która reguluje i określa formę i treść dokumentu. Do tłumaczeń stosowany jest specjalistyczny dla tego typu zleceń język. Jest to niezwykle istotny zabieg, ponieważ wszelkie tłumaczenia, w których użyto słownictwa innego niż uznane za oficjalne, są uważane za niewłaściwe i nie mogą zostać wprowadzone do obiegu. Jest to niezwykle istotna kwestia, ponieważ wpływa ona na bezpieczeństwo używania i obchodzenia się z danym środkiem chemicznym - stąd tyle ostrożności i radykalnych przepisów regulujących etykiety.

Kart charakterystyki wymagają także zastosowania oryginalnego układu graficznego zgodnego z REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), czyli rozporządzeniem dotyczącym odpowiedniego i bezpiecznego dla użytkownika i otoczenia stosowania chemikaliów. Każdy przetłumaczony dokument musi być bezwzględnie zaopatrzony w  specjalne numerowanie i punktu zawierające takie informacje jak identyfikację substancji/mieszaniny i identyfikację przedsiębiorstwa, identyfikację zagrożeń, właściwości fizyczne i chemiczne produkty. Dodatkowo, ważne jest aby był zaopatrzony w informacje o przepisach prawnych dotyczących jego stosowania i dopuszczenia do użytku. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest wybór specjalistycznego biura tłumaczeń, które współpracuje z osobami, które znają doskonale branże, której teksty tłumaczą, specjalistyczny język branżowy i biegle władają językiem obcym.