loader
Karty Charakterystyki

Nowe narzędzie do sprawdzania kart charakterystyki

Holenderska Inspekcja Pracy stworzyła narzędzie online, dostępne w języku angielskim, które może sprawdzać informacje SDS, dla użytkowników końcowych i wysyłać informacje zwrotne do dostawców.

SDS Check opiera się na wymaganiach określonych w europejskiej dyrektywie REACH i w ciągu zaledwie 5 minut można uzyskać wgląd w jakość SDS dostarczonej przez dostawcę - a w razie potrzeby można poprosić o nową.

Co jest potrzebne?

  • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS)
  • Etykieta substancji, do której odnosi się SDS, lub jej zdjęcie
  • A jeśli SDS nie spełnia standardów - adres e-mail Twojego dostawcy.

karta charakterystyki

O kontroli SDS

SDS Check zapewnia wskaźnik jakości SDS dla użytkownika końcowego - jest przeznaczony dla firm, które kupują substancje niebezpieczne i/lub mieszaniny od dostawców. Dzięki SDS Check można się upewnić, że karta charakterystyki spełnia najważniejsze wymagania europejskich dyrektyw REACH i CLP, które odnoszą się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga: SDS Check została opracowana dla profesjonalnych użytkowników końcowych i sprawdza jedynie, czy SDS, którą otrzymują Państwo od dostawcy, zawiera właściwe informacje dotyczące bezpiecznej pracy z niebezpiecznymi substancjami lub mieszaninami.

Wszystkie dane wprowadzone do SDS Check pozostają poufne; nie zostaną one wysłane do żadnych organów rządowych.

Kontrole SDS dla dostawców

Jeśli jesteście Państwo dostawcą, producentem, importerem lub mieszalnikiem, który chce sprawdzić, czy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, które dostarczacie dla swoich produktów, spełniają wymagania prawne, należy skorzystać z listy kontrolnej SDS opracowanej przez CEFIC lub ECHA.

 

Upewnij się, że znasz swoje obowiązki i wiesz, jak mogą one wpłynąć na Twoją działalność.

Zarządzanie bieżącą zgodnością chemiczną może być bardzo złożone i wymaga skutecznej kontroli etykiet i dokumentów. Hibiscus oferuje wydajne i niedrogie rozwiązania, aby zapewnić, że Twoje etykiety i karty charakterystyki zawsze są zgodne z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi przepisami chemicznymi, takimi jak GHS, CLP i REACH.