loader
Transport produktów chemicznych

Czy na samochodach dostawczych należy umieszczać etykiety towarów niebezpiecznych?

Każdego dnia w Wielkiej Brytanii przewożone są drogami ogromne ilości niebezpiecznych towarów i niebezpiecznych chemikaliów. Czy mniejsze...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

UE/OSHA kontynuuje kampanię Zdrowe miejsca pracy 2020/2021

  Niebezpieczne substancje są bardziej powszechne niż myślisz! Czy znasz ryzyko związane z substancjami, z którymi masz do czynienia?...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Czy wiesz, że UE sprecyzowała obowiązki podmiotów zmieniających marki w zakresie powiadamiania...

Wyjaśnienie W dokumencie rozesłanym przed spotkaniem właściwych organów ds. REACH i CLP (CARACAL) w dniu 20 marca, Komisja powtórzyła swoje...

Czytaj więcej

Na topie

Aktualności

Karty Charakterystyki

Etykiety ostrzegające o niebezpieczeństwie

PRZEPISY Zapakowane towary niebezpieczne są przewożone przez granice na całym świecie: niebezpieczne chemikalia przewożone drogą morską w...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Etykiety CLP i etykiety ostrzegające o...

CZYM SĄ E-PAPIEROSY? Elektroniczne papierosy, znane również jako E-papierosy, Vapourisers i Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) są...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Etykiety niebezpieczne dla środowiska (Env Haz...

Etykiety niebezpieczne dla środowiska: Znak Substancji Niebezpiecznej dla Środowiska jest używany do informowania personelu żeglugowego, że...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Etykieta i tabliczka klasy 5 (etykieta środka...

Towary niebezpieczne klasy 5 Istnieją dwa poddziały dla klasy 5 towarów niebezpiecznych: Klasa 5.1 Substancje utleniające Substancje...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Etykieta Overpack (etykietowanie i znakowanie...

Co to jest Overpack? Overpacks to obudowy stosowane przez spedytorów do umieszczenia jednego lub więcej opakowań towarów niebezpiecznych w...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Etykieta materiału namagnesowanego (IATA)

W przypadku transportu lądowego lub morskiego nie obowiązują żadne ograniczenia ani wymagania, ale w przypadku transportu lotniczego magnesy są...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Oprogramowanie do etykietowania chemikaliów -...

Oprogramowanie do etykietowania chemikaliów - Label Enterprise Oprogramowanie Label Enterprise to szybkie i proste rozwiązanie do produkcji...

Czytaj więcej
Karty Charakterystyki

Etykiety klasy 6 - Etykiety toksyczne

Etykiety klasy 6 (etykiety toksyczne) służą do identyfikacji substancji toksycznych i zakaźnych podczas transportu. Czym są towary...

Czytaj więcej