loader
Transport produktów chemicznych

Eksport oraz import chemicznych produktów

Eksport oraz import chemikaliów niebezpiecznych

Jednym z elementów podstawowych unijnego prawodawstwa chemicznego jest jak najbardziej kwestią eksportu oraz importu chemicznych produktów. W związku z tym, że przemysł chemiczny Wspólnoty Europejskiej jest jednym z większych na świecie wśród producentów chemikaliów. Zagadnienie eksportu oraz importu jest także regulowane ściśle oraz kontrolowane przepisami odpowiednimi zarówno na poziomie rozporządzeń unijnych oraz międzynarodowych traktatów.

Dla przykładu stosowanie oraz produkcja niektórych chemikaliów, które są wytwarzane na potrzeby wywozu oraz przeznaczonych do wykorzystania w pozostałych krajach jest ograniczone czy też zabronione surowo w UE.

Najważniejsze jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczy przywozu oraz wywozu chemikaliów niebezpiecznych. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczasowe o numerze 689/2008. Na obszarze UE wdraża procedury, których celem jest ochrona środowiska, zdrowia przed zagrożeniem potencjalnym.

W rozporządzeniu między innymi zostają określone zasady, które dotyczą niebezpiecznych chemikaliów, które zakazane są lub też podlegają ograniczeniom surowym na obszarze Unii Europejskiej. To rozporządzenie jest potwierdzeniem jeśli chodzi o rozporządzenia zobowiązań krajów Wspólnoty do zapewnienie kontroli w obrocie właściwej oraz stosowaniu chemikaliów niebezpiecznych na globalnym poziomie.

Same rozporządzanie ponadto jest powiązane z pozostałymi unijnymi przepisami, które dotyczą chemikaliów. Chodzi między innymi o CLP czy też rozporządzenie REACH. Kwestie przywozu oraz wywozu chemikaliów spoza terenu Unii Europejskiej stanowią naprawdę spory problem dla firm. Same przepisy się nakładają na eksporterów oraz na importerów.

Różnego rodzaju ograniczeniami oraz zakazami i procedurami powiadomienia organów odpowiednich, które wynikają z rozporządzenia o numerze 649/2012, które są objęte szeregiem istotnych substancji dla chemicznego przemysłu, importerów mieszanin oraz producentów. W konsekwencji także chodzi o konsumentów.

Substancje chemiczne

Między innymi są to:

oksyetylenowane nonylofenole,

nikotyna,

permetryna,

związki ołowiu oraz związki rtęci,

wszystkie związki tributylocyny,

pestycydy,

jak i także wiele innych.

Firmy oferują ocenę kompleksową odpowiednich eksportowanych oraz importowanych substancji pod kątem wszelkich prawnych wymagań na terenie Unii Europejskiej, a  szczególnie:

ocenę konieczności rejestracji na terenie UR produkowanych lub importowanych substancji czystych jak i także chemicznych produktów czy też wyrobów zgodnie z wymogami rozporządzeniami 1907/2006

ocenę konieczności stosowania wszelkich postanowień rozporządzenia o numerze 649/2012 w danej firmie,

przygotowanie dokumentacji kompleksowej eksportowe dla wymagających tego typu substancji zgodnie z rozporządzeniem 649/2012,

przygotowanie dokumentacji kompleksowej, która jest niezbędna do zgłoszenia importu poza obszarem WE Państwa substancji, które są zgodne z rozporządzeniem 649/2012,

przygotowanie oznakowania odpowiedniego jak i także klasyfikacji oraz etykiet dla eksportowanych oraz importowanych chemikaliów zgodnie z wymaganiami aktualnymi rozporządzenia 1272/2008,

opracowanie wymaganej dokumentacji prawem UE w tym również technicznych tłumaczeń wraz z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów: na język polski i z języka polskiego.

Jak widać wszystko to jest do zrozumienia, tylko należy się z teorią dobrze zapoznać i tyle jak najbardziej wystarczy.