loader
Karty Charakterystyki

Drukarka etykiet z kodem kreskowym

Drukarka etykiet jest urządzeniem drukującym, które przenosi informacje w postaci obrazów, tekstu lub kodu kreskowego na etykietę. Jak przebiega proces drukowania? Tworzysz układ etykiety w edytorze graficznym, zapisujesz plik i uruchamiasz etykietę do druku. Drukarka kodów kreskowych jest w stanie drukować etykiety dla towarów bez kodu produkcyjnego, dla towarów wymagających ponownego etykietowania lub dla artykułów produkowanych wewnętrznie. Etykiety z kodem kreskowym są stosowane do identyfikacji towarów, do śledzenia ruchów i przemieszczania się towarów.

Jest to proces zautomatyzowany, upraszczający pracę i eliminujący błędy ludzkie. Ten proces automatyzacji jest możliwy, gdy drukarka etykiet z kodem kreskowym jest połączona z wagą elektroniczną. Etykiety są tworzone za pomocą kodów kreskowych, w których osadzone są wszystkie istotne informacje. Takie jak pozycja i nazwa, waga, numer wewnętrzny lub numer pododdziału. Należy pamiętać, że oprogramowanie do drukarek etykiet najnowszej generacji pozwala na tworzenie układu i projektowanie etykiet bez konieczności korzystania z edytorów graficznych.

Drukarka etykiet jest częściej używana do tworzenia własnych kodów kreskowych, jak również do etykietowania produktów, które nie posiadają kodów produkcyjnych. Przykładem w tym przypadku może być dział słodyczy w hipermarkecie. Klient napełnia worek żądanym produktem, np. cukierkami, umieszcza go na wadze i nakleja na worek etykietę z danymi. Wszystkie dane o wybranym towarze są automatycznie przekazywane do kasy, gdzie klient płaci za niego. W ten sposób, proces ten umożliwia śledzenie, ile zapasów pozostało, po jakiej cenie, itp.

Możesz również użyć drukarki etykiet do odzyskania nieczytelnych kodów kreskowych od producenta. Jeśli na przykład kod kreskowy został uszkodzony podczas transportu lub jeśli rozlano na niego płyny. Możesz szybko i łatwo wydrukować nową etykietę z kodem kreskowym i nakleić ją na produkt.

Więcej informacji na: http://pomoc-chemiczna.pl