loader

Eksport oraz import chemicznych produktów

Eksport oraz import chemikaliów niebezpiecznych Jednym z elementów podstawowych unijnego prawodawstwa chemicznego jest jak najbardziej kwestią eksportu oraz importu chemicznych produktów. W związku z tym, że przemysł chemiczny...

Czytaj więcej

Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych podlega szczególnym przepisom i powinien spełniać konkretne międzynarodowe, jak i krajowe wymogi. Celem wprowadzenia zaostrzonych przepisów jest przede wszystkim bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka...

Czytaj więcej