loader
Tłumaczenia kart charakterystyki

Etykieta "Live Animal Label"

Etykieta "Live Animal Label

Obowiązki Każda osoba zaangażowana w komercyjny transport zwierząt ma obowiązek, odpowiednio do swojej roli w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu podróży - przestrzegać przepisów i chronić dobrostan zwierząt, w szczególności nie powodować urazów lub nadmiernego cierpienia.

Podczas transportu żywych zwierząt drogą powietrzną należy przestrzegać surowych przepisów. Istnieją szczegółowe wytyczne dotyczące kontenerów, w których przewożone są zwierzęta - niektóre przepisy rządowe wymagają, aby kontener był zaplombowany podczas transportu, a niektóre linie lotnicze nie będą przewozić drewnianych kontenerów. Niemniej jednak - jedną stałą dla wszystkich transportów jest to, że muszą one posiadać zieloną lub czerwoną etykietę Live Animal lub Laboratory Animal label. Ta etykieta jest obowiązkowa dla wszystkich przesyłek, aby wskazać przewoźnikowi, że na pokładzie znajdują się żywe zwierzęta.

Wymogi dotyczące etykietowania IATA

Zwierzęta transportowane są drogą powietrzną od początku lat 30-tych XX wieku. We współczesnym świecie przewóz żywych zwierząt drogą powietrzną jest uważany za najbardziej humanitarny i korzystny sposób transportu na duże odległości. Wszelkie ładunki przewożone liniami lotniczymi są zazwyczaj trzymane z zachowaniem wyższych standardów bezpieczeństwa niż jakikolwiek inny środek transportu, a przewóz zwierząt nie stanowi wyjątku od tej reguły. IATA (Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego) opublikowało swój własny specyficzny zestaw wymogów, które skupiają się na bezpieczeństwie i dobrostanie zwierząt - Live Animals Regulations (LAR) jest światowym standardem transportu żywych zwierząt przez komercyjne linie lotnicze. Szczegółowe informacje na temat znakowania można znaleźć w przepisach IATA dotyczących żywych zwierząt (Live Animals Regulations - LAR).

Etykietowanie żywych zwierząt na kontenerach

Oprócz etykiety "Live Animasl Label", IATA wymaga również, aby etykiety "Orientation Arrows" lub "This Way Up" były wyświetlane na pojemniku, aby wskazać, którą stroną do góry należy je umieścić i konserwować.

Zarówno etykieta "Live Animals Label", jak i "This Way Up" muszą być umieszczone na wszystkich czterech stronach pojemnika, gdy tylko jest to możliwe, zapewniając niezakrytą wentylację. W miarę możliwości etykieta może zostać wydrukowana na pojemniku.