loader
Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki - pytania i odpowiedzi

Czym jest karta charakterystyki MSDS?

Karta charakterystyki jest dokumentem, który ma za zadanie poinformować użytkowników o czyhających na nich potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które mogą ich spotkać przy użyciu preparatów lub szkodliwych substancji. Jest to jej główne zadanie, ale oprócz tego musi ona zawierać także podstawowe dane fizykochemiczne  składu niebezpiecznych substancji, a także szczegółowe informacje odnośnie tego jak się zachować w razie kontaktu z daną szkodliwą cieczą. Dokument ten jest wymagany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement; Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu). Obowiązek stworzenia i aktualizacji należy do producentów wyrobów chemicznych. Bezproblemowy dostęp do karty musi być zagwarantowany zarówno w trakcie transportu substancji jak i niedaleko niej, w trakcie przechowywania. Wedle Unijnego prawa, karta charakterystyki musi zawierać informacje w języku urzędowym państwa, do którego dany materiał jest wprowadzany. Wyjątkiem jest jedynie samodzielna decyzja państw stanowiąca inaczej.

Kto jest zobowiązany do opracowania karty charakterystyki?

Przepisy mówią, że sporządzenie karty charakterystyki spoczywa na producencie danej substancji chemicznej. Trzeba w niej zawrzeć takie informacje jak: rodzaj lub skład produktu, jeśli jest on mieszaniną, właściwości, a także określić środki bezpieczeństwa. W przypadku, gdy substancja jest wykorzystywana w dalszych etapach produkcji i handlu, to sporządzenie karty charakterystyki przechodzi na zajmujących się nią w danej chwili przedsiębiorców i pośredników.

Muszą oni przeanalizować wszystkie dane i uzupełnić je jeśli zaszła jakakolwiek zmiana w sposobie zastosowania substancji. Możliwe też, że trzeba będzie przetłumaczyć kartę na nowe języki, jeśli tylko produkt będzie eksportowany poza granice kraju.

Mówiąc w skrócie - każdy klient musi otrzymać kartę sporządzona przez dostarczającego mu towar.

Zlecenie tłumaczenia karty charakterystyki

Kiedy należy aktualizować kartę charakterystyki?

Samo stworzenie karty charakterystyki i pozostawienie jej na pastwę losu to nie wszystko. Producenci są zobowiązani do opracowywania karty charakterystyki na nowo w kilku przypadkach:

  • Jeśli właściwości substancji wymagają zmiany zasad i zastosowania nowych środków bezpieczeństwa (zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie i życie człowieka, a także niekorzystny wpływ na środowisko naturalne)
  • Jeśli przepisy prawne dotyczące klasyfikacji i oznakowania środków chemicznych i reguł ich wykorzystywania zostaną zmienione.

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu lub aktualizacji karty charakterystyki? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów i wejdź na consultchem.pl >>

Zaktualizowane dokumenty trzeba dostarczyć wszystkim odbiorcom, którzy nabyli produkt w przeciągu ostatniego roku

Na jakie języki należy przetłumaczyć kartę charakterystyki?

Karta charakterystyki oraz wszystkie jej części składowe muszą być przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe państw, w których dany towar będzie rozprowadzany. Jednym z kruczków jest to, że niektóre kraje mają więcej niż jeden język urzędowy, dla przykładu Belgia ma ich aż trzy, a Finlandia i Irlandia - dwa. W tym wypadku dokument musi zostać przetłumaczony na wszystkie obowiązujące w danym kraju języki. Główny, najczęściej używany nie wystarczy. Przepisy REACH są w tej kwestii bardzo rygorystyczne. Sama karta również nie może być tłumaczona przez pierwszego lepszego tłumacza. Tłumaczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanych tłumaczy, zgodnie z wszelkimi wymogami znajdującymi się w przepisach, z zachowaniem oficjalnej, ustandaryzowanej formy i z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii.