loader
Karty Charakterystyki

Wymagania dotyczące opakowań i etykietowania w sterylizacji

Obecnie na rynku istnieje kilka rodzajów systemów opakowań sterylizacyjnych. Te kontenery są zaprojektowane tak, aby utrzymać sterylność zawartych przedmiotów, jednocześnie umożliwiając penetrację czynnika sterylizującego i zapewniając skuteczny sposób sterylizacji wielu przedmiotów jednocześnie. Jednak istnieje zestaw wytycznych i standardów, których muszą przestrzegać, przy czym nie wszystkie systemy pakowania są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami procesów sterylizacji.

Rodzaje kontenerów sterylizacyjnych

Opakowania sterylizacyjne to pojemniki lub urządzenia (pakiety, opakowania, torby lub akcesoria) przeznaczone do stosowania w celu zamknięcia innego wyrobu medycznego, który ma być sterylizowany. Pakiet ten powinien umożliwiać sterylizację załączonych przedmiotów przez czynnik sterylizujący i utrzymywać sterylność załączonych przedmiotów do czasu użycia. Istnieją trzy główne rodzaje pakietów sterylizacyjnych: płaskie opakowania, kontenery sterylizacyjne i papierowe/plastikowe torebki.

Płaskie opakowania mogą być wykonane z tkanin lub włóknin. Tkane opakowania są zazwyczaj w 100% bawełniane, ale mogą być również wykonane z mieszanek bawełny i poliestru, podczas gdy włókniny są wykonane z plastikowych polimerów lub włókien celulozowych. Torebki do obierania są zazwyczaj przezroczyste z jednej strony i wykonane z papieru, celofanu, polietylenu lub różnych kombinacji papierowo-plastikowych. Podobnie jak płaskie opakowania, pojemniki te są przeznaczone do jednorazowego użytku. Natomiast systemy sztywnych pojemników są przeznaczone do ponownego użycia i jako takie są zaprojektowane z wykorzystaniem bardziej wytrzymałego metalu lub tworzyw sztucznych.

Przed podjęciem decyzji o wyborze opakowania do sterylizacji, należy określić jego przydatność do rodzaju procesu sterylizacji, a także czy jest ono odpowiednie dla sterylizowanych przedmiotów. Kilka z kryteriów, które muszą być określone to:

  • Czy kontener pozwala na nasycenie sterylizantem przy bezpośrednim kontakcie wszystkich powierzchni każdego przedmiotu?
  • Czy kontener może być zamknięty całkowicie i bezpiecznie, zapewniając niezawodne uszczelnienie?
  • Czy będzie chronił dołączone przedmioty przed uszkodzeniami fizycznymi?
  • Czy opakowanie pozwala na odpowiednią identyfikację zawartości?

Sztywne pojemniki mają kilka dodatkowych wymagań, w tym łatwość zamykania pojemnika, możliwość układania pojemników w stosy do przechowywania i transportu oraz ergonomię konstrukcji ułatwiającą przenoszenie. Wiele sztywnych pojemników posiada wewnętrzne kosze, które również można układać w stosy, są dostępne w wielu rozmiarach i mogą mieć pełne lub perforowane dna.

Normy dotyczące opakowań sterylizacyjnych

Opakowania sterylizacyjne są klasyfikowane przez Food and Drug Administration (FDA) jako urządzenie medyczne klasy II. Wymaga to spełnienia określonych norm prawnych, w szczególności dotyczących czynników wpływających na sterylność, takich jak jakość pakietu, obsługa, transport i przechowywanie. Stowarzyszenie Pielęgniarek Rejestrowanych Okołooperacyjnych (AORN) wydało również zestaw wytycznych, które powinny pomóc w utrzymaniu integralności sterylnego opakowania. Ponadto, kontenery sterylizacyjne nie powinny przekraczać 25 funtów wagi, jednak kontener musi być wystarczająco duży, aby odpowiednio rozmieścić wszystkie zamknięte instrumenty, tak aby były one wystawione na działanie środka sterylizującego ze wszystkich swoich powierzchni. Jeżeli instrumenty są pakowane zbyt gęsto, może to spowodować powstanie mokrych pakietów, które są uważane za skażone i dlatego nie mogą być używane.

Wskaźniki chemiczne i biologiczne powinny być również używane okresowo, aby upewnić się, że kontenery nadal działają optymalnie. Wskaźniki chemiczne powinny być umieszczone w miejscach najmniej dostępnych dla sterylizatora, nie w środku lub na górze kontenera. Dzięki temu wszystkie obszary opakowania są odpowiednio wysterylizowane. Wskaźniki biologiczne, lub testy przetrwalnikowe, są najbardziej akceptowanym sposobem monitorowania sterylizacji, ponieważ oceniają zdolność procesu sterylizacji do bezpośredniego zabicia znanych odpornych mikroorganizmów.

Sterylne przechowywanie pojemników po protokole sterylizacji jest również ważne, aby zapewnić, że wysterylizowane przedmioty nie zostaną zanieczyszczone przed użyciem. Temperatura, wilgotność i przepływ powietrza w miejscu przechowywania muszą być regularnie monitorowane i dokumentowane. Pomieszczenie musi być czyste i wykonane z solidnego materiału, który wytrzyma rutynowe czyszczenie, mieć odpowiednią wentylację, temperaturę nie przekraczającą 24°C i wilgotność 70%. Chociażsterylność produktu nie powinna zmieniać się wraz z upływem czasu, może na nią wpływać nadmierna obsługa lub zmiany warunków środowiskowych, takich jak wilgotność.

Wymagania dotyczące właściwego stosowania i oznakowania

Oprócz powyższych ogólnych wymagań, każdy typ kontenera sterylizacyjnego ma swoje własne instrukcje użytkowania. Ponadto, niezależnie od użytego kontenera, każdy sterylizowany pakiet powinien zawierać informacje na etykiecie dotyczące użytego sterylizatora, numeru cyklu lub ładunku, daty sterylizacji i daty ważności, jeśli dotyczy.

Płaskie owijki - Są w różnych rozmiarach, ponieważ muszą być w stanie całkowicie pokryć przedmioty bez pozostawiania zbędnego nadmiaru materiału, który sprawi, że pakiet będzie niewygodny lub może spowodować gromadzenie siępary. Nieprawidłowe owinięcie może również spowodować nieskuteczne przenikanie środka sterylnego i niemożność aseptycznego otwarcia pakietu. Podczas pakowania należy upewnić się, że pierwsza fałda całkowicie obejmuje pakiet i jest dobrze dopasowana do zestawu narzędzi. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, opakowanie zestawu narzędzi nie powinno mieć żadnych otworów. Można to osiągnąć stosując ochraniacze narożników lub wkładki do tacek, umieszczając tace transportowe pod zestawem narzędzi, aby ułatwić przenoszenie, oraz unikając układania pakietów w stos, ponieważ układanie w stos może uszkodzić materiał opakowaniowy.

Sztywne kontenery sterylizacyjne - Kontenery te są idealne do sterylizacji wielu przedmiotów jednocześnie. Jednak nie wszystkie rodzaje narzędzi i materiałów mogą być sterylizowane w tych kontenerach, dlatego ważne jest, aby przed użyciem zapoznać się z instrukcją producenta. Ponieważ pojemniki te są wielokrotnego użytku, należy je regularnie czyścić ręcznie lub mechanicznie. Może to obejmować ich uprzednie rozłożenie, zgodnie ze wskazówkami producenta. Ponadto materiał użyty do budowy pojemnika może ulec uszkodzeniu, jeśli do czyszczenia zostaną użyte niewłaściwe środki chemiczne, takie jak wybielacz. Wreszcie, należy przeprowadzać rutynowe kontrole jakości i konserwację tych pojemników, aby zapewnić ich sprawność.

Papierowe/plastikowe torebki z obierką - Te pakiety są przeznaczone dla małych, lekkich instrumentów. Środek sterylizujący wchodzi i wychodzi z pakietu przez stronę papierową, co wymaga załadowania pakietu do sterylizatora na boku, aby środek sterylizujący mógł wejść i wyjść bez ograniczeń. Kosze mogą być używane do tego celu, podczas gdy uchwyty są również dostępne, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego celu. Ponieważ plastikowa strona pakietu jest mocniejsza, należy tam wykonać etykiety. Ponadto niektóre szpitale i centra medyczne wymagają, aby przedmioty były podwójnie pakowane w celu zapewnienia sterylnej prezentacji. Ma to na celu ochronę przed rozdarciami i przekłuciami przy zachowaniu sterylności. Jednak nie wszystkie papierowe/plastikowe torebki są zatwierdzone do podwójnego pakowania. Jeśli jest to dozwolone, torebki powinny być umieszczone plastikiem do plastiku, aby zachować widoczność i nie utrudniać przepływu środka sterylnego.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznych i dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach.i dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych oraz w placówkach służby zdrowia.