loader
REACH

Kompleksowa Obsługa REACH

Zasady wprowadzania produktów chemicznych do obiegu są w dzisiejszych czasach jasno regulowane przy pomocy obowiązującego rozporządzenia o nazwie REACH. Obejmuje to obszar całej Unii Europejskiej, dlatego też państwa członkowskie muszą się do takich zasad dostosować, jeśli nie chcą ponieść związanych z tym sankcji finansowych, które są bardzo surowo.

Rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na producentów produktów chemicznych, ale też na importerów oraz wszelkich użytkowników. W związku z tym warto dobrze zapoznać się z takimi zasadami, aby mieć pewność, że się ich nie nagina. REACH związany jest nie tylko z przemysłem chemicznym, ale też z włókiennictwem, hutnictwem oraz przemysłem papierniczym i tytoniowym, więc obejmuje bardzo wiele dziedzin z życia codziennego człowieka.

System REACH wprowadzony został po to, aby chronić zdrowie ludzi oraz otaczające ich środowisko, ponieważ w ten sposób można kontrolować wszelkie produkty chemiczne pojawiające się na rynku, czy spełniają one normy unijne. Jeśli tak nie jest, to w bardzo szybkim tempie takie towary muszą z rynku zniknąć, ponieważ mogą one zostać uznane powszechnie za szkodliwe. Oceniane są wtedy zagrożenia płynące z dostarczenia tego typu towarów na rynek, a może być ich naprawdę wiele. Producenci powiązani z systemem REACH muszą zobowiązać się do tego, iż dostarczą na rynek substancje i produkty chemiczne, które nie będą wpływać negatywnie na ludzkie zdrowie oraz środowisko. 

Sprostanie wymaganiom

Przede wszystkim wszyscy producenci oraz importerzy muszą sprostać wszelkim wymaganiom, które są im stawiane za pośrednictwem systemu REACH. Nie jest to proste w praktyce, więc nie każdy przechodzi sukcesywnie taki proces. Potrzeba tutaj wiedzy chemicznej, ale też prawniczej. 

W pierwszej kolejności należy skupić się na tym, jakie produkty chce produkować w dalszym ciągu dana firma. Jeśli mają to być towary chemiczne, to trzeba dostosować się do panujących zasad, tak aby nie zostały one pewnego dnia przypadkiem wycofane z obrotu, bo do takich sytuacji również potrafi dochodzić na polskim oraz europejskim rynku. Przeprowadzany jest audyt weryfikacyjny, gdzie specjaliści oceniają to, czy system REACH jest przestrzegany w danym przedsiębiorstwie. Do tego trzeba przejść też specjalne procedury rejestracyjne, które mogą zainteresowanym zająć trochę czasu. Rejestrować należy właściwe substancje oraz półprodukty, wybierając przy tym ekonomiczne rozwiązania.

System REACH

Z pomocą systemu REACH można skontaktować się w razie wątpliwości z Europejską Agencją Chemikaliów, w skrócie ECHA. Dzięki temu można rzetelnie ocenić to, czy dane produkty spełniają odpowiednie wymogi, czy proces rejestracji przebiegł pomyślnie i czy można z powodzeniem działać na rynku chemicznym, czy też coś jeszcze trzeba poprawić w funkcjonowaniu własnej działalności.

Solidne doradztwo

Zdecydowanie najlepszym pomysłem jest więc skorzystanie z kompleksowej obsługi systemu REACH, dzięki czemu specjaliści pomogą klientom w przygotowaniu wszelkich dokumentów rejestracyjnych. Poza tym liczyć można na rzetelne doradztwo w każdej nurtującej klienta sprawie. Przy okazji można też monitorować na bieżąco wszelkie zmiany zachodzące w przepisach. Nie każdy potrafi także samodzielnie przygotowywać pisma oraz zapytania prawne, a specjaliści znają się na tym doskonale.

Obsługa obejmuje też przygotowanie wszelkich niezbędnych informacji dla odbiorców na temat proponowanych im wyrobów. Oczywiście w grę wchodzi też przygotowywanie specjalnych wniosków o udzielenie zezwoleń na wykorzystywanie konkretnych substancji chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH.