loader
Karty Charakterystyki

Projekt UE wykazał wysoki poziom niezgodności w zakresie klasyfikacji i etykietowania mieszanin

Ogólnounijny projekt egzekwowania prawa sprawdzający zgodność klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych wykazał, że "znaczna" liczba z nich nie spełnia podstawowych obowiązków prawnych. W ramach ćwiczenia - projekt Echa Enforcement Forum's REACH-En-Force (Ref-6) - inspektorzy w 29 krajach sprawdzili w 2018 roku 3 391 mieszanin i skontrolowali 1 620 przedsiębiorstw, w tym producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów.

W sprawozdaniu z projektu, opublikowanym 17 grudnia 2019 r., stwierdzono, że 44% przeanalizowanych niebezpiecznych mieszanin miało "co najmniej jedną niespójność", jeśli chodzi o obowiązki w zakresie klasyfikacji i oznakowania. Celem było sprawdzenie zgodności z - i podniesienie świadomości - szeregu przepisów prawnych na mocy rozporządzenia CLP. Obejmują one przepisy prawne określone w art. 4, 17, 29, 35 i 37 CLP oraz w art. 31 REACH. Inspektorzy sprawdzali produkty, o których powszechnie wiadomo, że zawierają niebezpieczne składniki. Należą do nich środki piorące i czyszczące, powłoki, farby, rozcieńczalniki i zmywacze do farb, kleje i uszczelniacze, środki zapachowe do pomieszczeń i odświeżacze powietrza. Wyniki pokazały również, że: u 43% wszystkich zgłoszonych przedsiębiorstw stwierdzono co najmniej jedną niezgodność; w 17% zgłoszonych mieszanin stosowano nieprawidłową klasyfikację, co może skutkować nieprawidłowym oznakowaniem mieszanin, a tym samym nieprawidłowym doradztwem w zakresie bezpiecznego stosowania; w przypadku 9% niektórych substancji skontrolowanych w ramach projektu, które obejmują SVHC, nie stosowano wymaganej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania; 33% zgłoszonych mieszanin posiadało nieprawidłowe oznakowanie; w przypadku 22% skontrolowanych LLDC zamknięcie opakowania zewnętrznego nie zachowało swojej funkcjonalności przy wielokrotnym stosowaniu w okresie użytkowania opakowania; a 33% skontrolowanych kart charakterystyki było niezgodnych z wymogami sprawdzonymi w ramach projektu. Zalecenia W związku z wynikami projektu w sprawozdaniu zalecono, aby: producenci, importerzy i dalsi użytkownicy włożyli więcej wysiłku w ustalenie właściwej klasyfikacji zagrożeń mieszanin i przekazywanie jej w całym łańcuchu dostaw, aby zapobiec rozpowszechnianiu nieprawidłowych informacji w kartach charakterystyki i na etykietach; przemysł powinien dołożyć więcej starań, aby poprawić jakość kart charakterystyki, co z kolei poprawi jakość informacji w łańcuchu dostaw. Można to osiągnąć poprzez lepszą aktywną komunikację i współpracę w całym łańcuchu. Pomocne będzie również uwzględnienie zaleceń grupy roboczej Forum ds. kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleń w celu zwiększenia wiedzy branży na ten temat; Forum powinno również rozważyć powtórzenie projektu za kilka lat w celu monitorowania zgodności z wymogami CLP w zakresie klasyfikacji i oznakowania mieszanin oraz jakości informacji w łańcuchu dostaw, w tym kart charakterystyki substancji niebezpiecznej. Upewnij się, że znasz swoje obowiązki i wiesz, jak mogą one wpłynąć na Twoją działalność.

Zarządzanie bieżącą zgodnością chemiczną może być bardzo złożone i wymaga skutecznej kontroli etykiet i dokumentów. Firma Hibiscus oferuje wydajne i niedrogie rozwiązania, które zapewnią, że Twoje etykiety i karty charakterystyki zawsze będą zgodne z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak GHS, CLP i REACH.