loader
Karty Charakterystyki

Przełamywanie nowych granic w planowaniu zrównoważonego rozwoju: Różnorodność biologiczna

Przemysł produkcyjny rozwija się w szybkim tempie, jeśli chodzi o ciągłe doskonalenie i dbałość o środowisko. Tematy takie jak zrównoważona produkcja są stale udoskonalane i aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w dostępnej technologii.

Może to być miecz obosieczny: z jednej strony trudno jest nadążyć za tymi zmianami, a z drugiej strony jest coś, co można robić lepiej. Ale pozytywną stroną jest to, że to środowisko ciągłych zmian stwarza wiele wspaniałych możliwości dla firm, aby stać się liderami myśli i eksperymentować z nowymi pomysłami.

Jednym z przykładów tego jest niedawny artykuł na stronie Environmental Leader o bioróżnorodności" Biodiversity Steps Up a Gear".

Różnorodność biologiczna jest już uważana za kluczowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Jest ona wymieniona jako jeden z aspektów raportowania GRI dla zrównoważonego rozwoju, a niektóre firmy zaczęły włączać ją do swoich ogólnych strategii biznesowych. Jak jednak zauważono w artykule (z naciskiem na moje słowa), jest jeszcze wiele miejsca na zdefiniowanie wzajemnych powiązań pomiędzy bioróżnorodnością a produkcją

"Profesor Dieter Helm, przewodniczący Komisji Kapitału Naturalnego przy rządzie Wielkiej Brytanii, powiedział, że bioróżnorodność jest tam, gdzie 10 lat temu były zmiany klimatyczne. Następnie w raporcie Sterna ustalono cenę za szkody (85 USD za tonę), a działania związane ze zmianami klimatycznymi nabrały tempa.

Prof. Helm powiedział, że wydaje się, iż to samo dzieje się teraz w przypadku różnorodności biologicznej. Jego komisja ma za zadanie zapewnić, by rząd lepiej rozumiał wartość kapitału naturalnego, aby nadać priorytet działaniom mającym na celu wsparcie i poprawę stanu brytyjskich zasobów naturalnych".

Jeśli bioróżnorodność ma być kolejną wielką rzeczą w produkcji odpowiedzialnej ekologicznie, czas zacząć o niej myśleć już teraz, w tym zacząć wdrażać małe działania mające na celu poprawę wyników w zakresie ochrony bioróżnorodności. Na przykład NASCAR już zakupił i utrzymuje tereny podmokłe w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności.

Włączenie różnorodności biologicznej do bieżących planów zrównoważonego rozwoju

W artykule zauważono również, że bioróżnorodność nie jest kwestią odrębną od innych wskaźników zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości, zmniejszenie śladu węglowego i inwestowanie w odnawialne źródła energii poprawia wyniki w zakresie bioróżnorodności:

"Utrata bioróżnorodności jest potęgowana przez zmiany klimatyczne, a Raport Sterna ostrzega, że ekosystemy będą szczególnie narażone na ich wpływ. W jednym z badań oszacowano, że nawet 40% gatunków grozi wyginięcie przy ociepleniu o 2°C, co stanowi limit wzrostu temperatury ustalony w ramach porozumień klimatycznych ONZ dotyczących ograniczenia emisji. Kapitał naturalny i niedobór zasobów mogą być w 2012 roku bardziej aktualne niż zmiany klimatu, ale nie jest to kwestia "albo albo".

Jeśli pracujesz nad tym, aby różnorodność biologiczna stała się elementem Twojej sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, ramy GRI oferują pewne punkty wyjścia. Oto jak GRI mierzy bioróżnorodność dla celów raportowania:

  • Lokalizacja i wielkość posiadanych/zarządzanych gruntów na lub w sąsiedztwie obszarów chronionych i obszarów o wysokiej bioróżnorodności.
  • Siedliska chronione lub odtworzone.
  • Opis znaczących wpływów działalności, produktów lub usług na bioróżnorodność.
  • Działania strategiczne i plany zarządzania wpływem na różnorodność biologiczną.
  • Wykaz gatunków z czerwonej listy IUCN oraz gatunków z krajowej listy ochrony wraz z siedliskami na obszarach, na które wpływ ma działalność przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej na: http://chemiadoczyszczenia.pl