loader
Karty Charakterystyki

Etykieta baterii litowych: Aktualizacja

Etykieta i znak nowych baterii litowych, które mają podlegać zmianom w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

ONZ oznaczyło baterie litowe jako towary niebezpieczne, a podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego podlegają one ścisłym przepisom. Zmiany dotyczące znakowania baterii litowych zostaną przyjęte z poprawek do 19. edycji Modelowych Reguł ONZ.

Rodzaje baterii litowych

Baterie litowe dzielą się zasadniczo na dwie szerokie kategorie: metalowe i jonowe.

Baterie litowo-metalowe na ogół nie nadają się do ponownego ładowania, charakteryzują się wyższą gęstością energii niż inne baterie nie nadające się do ponownego ładowania i zawierają lit metaliczny. Są one używane do zasilania urządzeń takich jak zegarki, rozruszniki serca, aparaty słuchowe, aparaty fotograficzne i kalkulatory.

Baterie litowo-jonowe zostały opracowane później i są zwykle uważane za bardziej stabilne niż ich metalowe odpowiedniki, ale nadal stanowią powód do obaw. Baterie litowo-jonowe oferują wysoką gęstość energii, ale można je ładować i nie zawierają one metalicznego litu. Są one powszechnie stosowane w elektronice użytkowej, takiej jak telefony komórkowe, komputery i laptopy.

Dlaczego baterie litowe są niebezpieczne?

Wszystkie baterie litowe mogą podlegać tzw. ucieczce termicznej. Ma to miejsce, gdy wewnętrzny obwód jest zagrożony, powodując wzrost temperatury w jednym lub kilku ogniwach. Ciepło może osiągnąć punkt, w którym ogniwa odpowietrzają gorące gazy, co może spowodować wzrost temperatury w sąsiednich ogniwach do momentu zapłonu i pożaru. Krótko mówiąc, ze względu na tendencję akumulatorów litowych do gwałtownego zapłonu i spalania pod wpływem ciepła lub ognia, duże ilości akumulatorów stanowią znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w samolotach. Dostawa akumulatorów litowych może znacznie zwiększyć intensywność pożaru, a stosunkowo niewielki incydent może doprowadzić do niekontrolowanego pożaru.

KLASYFIKACJA

Baterie litowe są klasyfikowane jako klasa 9 - Różne towary niebezpieczne:

  • UN 3090, baterie litowo-metalowe (wysyłane samodzielnie) UN 3480, baterie litowo-jonowe (wysyłane samodzielnie) lub, jeśli znajdują się wewnątrz urządzenia lub są zapakowane oddzielnie z urządzeniem jako: UN 3091, baterie litowo-metalowe znajdujące się w sprzęcie; lub UN 3091, baterie litowo-metalowe pakowane wraz ze sprzętem; oraz UN 3481, baterie litowo-jonowe znajdujące się w sprzęcie; lub UN 3481, baterie litowo-jonowe pakowane wraz ze sprzętem.

Wymagania dotyczące etykietowania różnią się w przypadku transportu baterii litowych jako ładunku, w zależności od tego, czy są to baterie:

- Zawarte w sprzęcie (np. w zegarku, kalkulatorze lub laptopie) - Zapakowane wraz ze sprzętem (np. w elektronarzędzie, zapakowane wraz z zapasowym akumulatorem) - W niewielkich ilościach (które mogą być objęte limitowanymi ilościami - najniższy z czterech poziomów Przewozu Towarów Niebezpiecznych) - W bardzo niewielkich ilościach, które w ogóle nie podlegają przepisom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych (np. dwa akumulatory zainstalowane w sprzęcie).

W celu identyfikacji opakowań zawierających akumulatory litowe niezbędne jest ich oznakowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Dwie nowe etykiety na baterie litowe przedstawione poniżej dotyczą wszystkich środków transportu.

OZNAKOWANIE NOWYCH BATERII LITOWYCH

W ramach zmienionych wymogów dotyczących etykietowania IATA, ADR i IMDG wprowadzono dwie nowe etykiety na baterie litowe. Nowa etykieta obsługi lub "Lithium Battery mark" zawiera teraz nowy symbol i odpowiedni numer UN, jak również numer telefonu:

Nowa etykieta musi mieć formę prostokąta (120x110mm-minimun). Musi mieć czerwoną, zakreskowaną obwódkę (o szerokości 5 mm). Symbol (grupa baterii, jedna uszkodzona i emitująca płomień) musi być czarno-biały. Symbol ten musi znajdować się nad numerem UN dla baterii lub ogniw litowo-jonowych lub litowo-metalowych. Jeśli rozmiar opakowania jest zbyt mały, aby pomieścić tę etykietę, może ona zostać zmniejszona do nie mniej niż 105x74mm.

Numer telefonu umieszczony na etykiecie baterii litowych powinien należeć do osoby znającej się na przesyłce, ale nie jest on przeznaczony do celów uzyskania wskazówek dotyczących natychmiastowego reagowania w sytuacjach awaryjnych, dlatego nie jest wymagane stałe monitorowanie przesyłki w czasie transportu. Dopuszczalne jest, aby numer był monitorowany w normalnych godzinach pracy firmy w celu dostarczenia informacji o produkcie związanych z przesyłką. Dopuszczalne jest jednak również użycie numeru alarmowego, 24-godzinnego numeru telefonu znajdującego się na etykiecie, np. Chemtrec.

Etykieta NOWYCH Baterii Litowych klasy 9 zastępuje istniejącą etykietę klasy 9 dla przesyłek, które podlegają pełnym przepisom jako materiały niebezpieczne klasy 9.

Nowa etykieta na baterie litowe klasy 9 musi mieć siedem pionowych czarnych pasków w górnej części etykiety. Symbol (grupa baterii, jedna uszkodzona i emitująca płomień) oraz podkreślona liczba 9 muszą być czarno-białe i znajdować się w dolnej części etykiety.

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA dotyczące przesyłek lotniczych

Baterie litowe (jonowe i metalowe) wysyłane bez wyposażenia nie mogą być już przewożone przez samoloty PASSENGER. Baterie litowe nie zapakowane w sprzęt muszą być przewożone samolotem towarowym lub na ziemi.

Baterie litowo-metalowe przewożone samodzielnie - UN 3090 (nie zawarte w sprzęcie lub nie zapakowane do niego) - zostały objęte zakazem transportu jako ładunek w samolotach pasażerskich od 2014 r., po tym jak baterie litowo-metalowe zostały połączone z dwoma pożarami na pokładzie samolotu; za czynnik przyczyniający się do tego uznano niestabilne, nadmiernie naładowane baterie.

Od 1 kwietnia 2016 r. zakazuje się również transportu akumulatorów litowo-jonowych przewożonych samodzielnie - UN 3480 (nie znajdujących się w wyposażeniu lub nie zapakowanych) - jako ładunku w samolotach pasażerskich. Ponadto, w przypadku transportu w specjalnych samolotach towarowych, muszą być one również przewożone w stanie naładowania (SoC) nie przekraczającym 30% ich znamionowej pojemności projektowej.

Ostatni zakaz stosowania akumulatorów litowo-jonowych w samolotach pasażerskich został wprowadzony po obszernych przeglądach przeprowadzonych przez amerykańską Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Zakaz dotyczy przesyłek w ładowniach samolotów pasażerskich i nie obejmuje baterii w gadżetach, którymi podróżują pasażerowie - na razie.

Zakaz będzie obowiązywał do momentu, gdy nowe ognioodporne opakowanie zostanie zaprojektowane tak, aby transportować baterie litowe w sposób bardziej bezpieczny. Oczekuje się, że nowa norma dotycząca opakowań zostanie wprowadzona do 2018 roku i do tego czasu zakaz będzie obowiązkowy dla wszystkich państw będących członkami ICAO.

Podczas gdy większość baterii litowo-jonowych jest przewożona na statkach towarowych, około 30% jest nadal przewożonych drogą powietrzną, a w jednym kontenerze towarowym mogą znajdować się tysiące baterii. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wymogi IATA dotyczące etykietowania, które obejmują nową etykietę przeładunkową i etykietę klasy 9.

Pojedyncza etykieta może być używana do identyfikacji, czy baterie litowo-metalowe i litowo-jonowe znajdują się w opakowaniu. Na etykiecie mogą być umieszczone słowa "baterie litowo-jonowe i litowo-metalowe", aby zidentyfikować obecność obu rodzajów baterii.

USTALENIA PRZEJŚCIOWE

Zarówno nowa etykieta Lithium Batteries, jak i etykieta Class 9 Battery są dobrowolnie stosowane od 1 stycznia 2017 roku. Obowiązkowa zgodność rozpoczyna się 1 stycznia 2019 roku.

Ten artykuł nie powinien być stosowany zamiast sprawdzania dokładnych wymagań w obowiązujących przepisach modalnych.