loader
Karty Charakterystyki

Aktualizacja etykiety etykiety baterii litowych 2020

Od 1 stycznia 2019 r., w związku ze zmianami w przepisach IATA dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, obowiązkowe są etykiety i znaki przewozowe na nowych bateriach litowych.

Etykieta/znak przewozowy na baterie litowe

Jak wygląda etykieta baterii litowej i kiedy jest ona potrzebna?

Etykieta na baterie litowe jest wymagana zgodnie z dodatkowymi wymaganiami określonymi w sekcji II instrukcji pakowania 965, 966, 967, 968, 969 i 970. Jest ona również wymagana zgodnie z dodatkowymi wymaganiami określonymi w sekcji IB instrukcji pakowania 965 i 968, oprócz etykiety klasy 9 dotyczącej zagrożeń związanych z bateriami litowymi oraz etykiety Cargo Aircraft Only.

Etykieta/znak jest taka, jak pokazano na rysunku 7.1.C przepisów IATA dotyczących towarów niebezpiecznych. Obrzeże znaku musi mieć czerwone, ukośne luki o minimalnej szerokości 5 mm. Symbol (grupa baterii, jedna uszkodzona i emitująca płomień, powyżej numeru UN dla baterii lub ogniw litowo-jonowych lub litowo-metalowych) musi być czarny na białym lub odpowiednio kontrastującym tle. Znak baterii litowej może być nadrukowany bezpośrednio na opakowaniu zewnętrznym, pod warunkiem że istnieje wystarczający kontrast między elementami znaku baterii litowej a kolorem materiału opakowania.

Format znaku baterii litowej został zmieniony w 62. edycji IATA DGR. Znak (pierwotnie 120 mm x 110 mm) może być teraz również kwadratem o minimalnych wymiarach 100 mm x 100 mm, które można zmniejszyć do nie mniej niż 100 mm x 70 mm, w przypadku gdy rozmiar opakowania uniemożliwia zastosowanie znaku pełnego rozmiaru.

Sformułowania zawarte w przepisach dotyczących stosowania znaku określają, że znak musi być kwadratem lub prostokątem - co pozwala na dalsze stosowanie obecnego znaku, który ma wymiary 120 mm x 110 mm.

Uwaga: Numer telefonu powinien należeć do osoby znającej się na przesyłce, ale nie jest przeznaczony do celów uzyskania wskazówek dotyczących natychmiastowego reagowania w sytuacjach awaryjnych, dlatego też nie jest wymagane stałe monitorowanie, czy przesyłka znajduje się w tranzycie. Dopuszczalne jest, aby numer ten był monitorowany w normalnych godzinach pracy firmy w celu dostarczenia informacji dotyczących danego produktu związanych z przesyłką. Dopuszczalne jest jednak również użycie numeru alarmowego, 24-godzinnego numeru telefonu, umieszczonego na znaku baterii litowej.

Kiedy etykieta z baterią litową nie jest wymagana na opakowaniu?

Etykiety na baterie litowe nie wolno umieszczać na opakowaniach przygotowanych zgodnie z Częścią IA Instrukcji Pakowania 965 i 968 oraz Częścią I Instrukcji Pakowania 966, 967, 969 i 970.

Etykieta na baterie litowe nie jest wymagana w przypadku opakowań przygotowanych zgodnie z sekcją II instrukcji pakowania PI 967 lub PI 970, zawierających wyłącznie baterie ogniw guzikowych zainstalowanych w urządzeniach (w tym w płytkach drukowanych) lub w przypadku opakowań zawierających nie więcej niż cztery ogniwa lub dwie baterie zainstalowane w urządzeniach.

W sekcji II instrukcji pakowania 967 i 970 stwierdza się, że "etykieta na baterie litowe nie jest wymagana w przypadku przesyłek składających się z dwóch lub mniej opakowań, jeżeli każde opakowanie zawiera nie więcej niż cztery ogniwa lub dwie baterie zainstalowane w urządzeniu". Jaki jest cel tego przepisu?

Przepis ten ma na celu wprowadzenie wymogu, aby w przypadku, gdy w przesyłce znajdują się więcej niż dwa opakowania, każde opakowanie było opatrzone etykietą baterii litowych, a zatem lotniczy list przewozowy zawierał oświadczenie o zgodności, np. "Baterie litowe [jonowe lub metalowe] zgodnie z sekcją II PI 9xx [67 lub 70]".

Przepis nadal zezwala na przemieszczanie się małych przesyłek zawierających jedną lub dwie paczki zawierające nie więcej niż cztery ogniwa lub dwie baterie zainstalowane w urządzeniach w jednym opakowaniu, bez etykiety baterii litowych.

2020: CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA?

Przepisy, które wcześniej istniały w 7.2.4.7 i rysunku 7.4.H przepisów IATA, zostały skreślone, ponieważ etykieta obsługi baterii litowych nie jest już ważna w transporcie lotniczym.

Nowe etykiety weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i wszystkie okresy przejściowe dobiegają końca. Stara etykieta informująca o sposobie obchodzenia się z bateriami litowymi jest już nieważna i nie może być umieszczana na opakowaniach po 31 grudnia 2018 roku.

Etykieta klasy 9 Hazard Label, specjalnie dla baterii litowych, musi również przedstawiać obraz baterii litowych i może być stosowana tylko w przypadku opakowań zawierających baterie litowe.

Ten artykuł nie powinien być stosowany zamiast sprawdzania dokładnych wymagań w obowiązujących przepisach modalnych.