loader
Karty Charakterystyki

Etykiety klasy 6 - Etykiety toksyczne

Etykiety klasy 6 (etykiety toksyczne) służą do identyfikacji substancji toksycznych i zakaźnych podczas transportu.

Czym są towary niebezpieczne klasy 6?

Towary niebezpieczne klasy 6 obejmują substancje toksyczne i zakaźne. Są one podzielone na części:

Klasa 6.1 Toksyczne. Substancje, które w przypadku połknięcia, wdychania lub kontaktu ze skórą mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała albo wyrządzić szkodę ludziom lub zwierzętom.

Klasa 6.2 Substancje zakaźne. Substancje, o których wiadomo, że zawierają patogeny (mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby itp., które mogą powodować choroby u ludzi lub zwierząt).

Powszechnie przewożone towary klasy 6 obejmują: trucizny, cyjanki, fenole, związki ołowiu, niektóre pestycydy, próbki biologiczne i odpady medyczne.

SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA KLASYFIKACJI 6 OPAKOWANIA

Przepisy ADR (Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) stanowią, że wszystkie opakowania zawierające towary niebezpieczne powinny być opatrzone etykietą ostrzegawczą, a etykieta powinna mieć formę kwadratu pod kątem 45° (w kształcie rombu).

Etykiety klasy 6 dla opakowań muszą mieć wymiary co najmniej 100 x 100 mm, od krawędzi do krawędzi, i być ustawione pod kątem 45°. Na etykiecie musi widnieć przerywana zewnętrzna linia graniczna (chyba że jest ona umieszczona na tle w kontrastującym kolorze). Numer klasy "6" musi być umieszczony w dolnym rogu i posiadać tekst o wysokości co najmniej 12 mm.

Wewnętrzna czarna linia etykiety musi mieć grubość co najmniej dwóch milimetrów, a między nią a zewnętrzną przerywaną linią graniczną lub zewnętrzną krawędzią etykiety musi być 5 mm odstępu. Górna połowa etykiety musi zawierać czarny symbol czaszki i krzyżówki.

SPECYFIKACJE DLA PLACARDÓW klasy 6.1

Tablica klasy 6.1 jest używana dla jednostek transportu towarowego, takich jak kontenery towarowe i drogowe/kolejowe pojazdy cysterny.

Tablice klasy 6 muszą mieć wymiary co najmniej 250 mm x 250 mm, od krawędzi do krawędzi, i być ustawione pod kątem 45°. Tablica musi przedstawiać przerywaną zewnętrzną linię graniczną (chyba że jest ona umieszczona na tle w kontrastującym kolorze). Numer klasy "6" musi być umieszczony w dolnym rogu i posiadać tekst o wysokości co najmniej 25 mm.

Nie ma jeszcze specyfikacji dotyczącej grubości linii wewnętrznej, ale musi istnieć 12,5 mm odstęp między nią a zewnętrzną przerywaną obwódką lub zewnętrzną krawędzią etykiety. Górna połowa etykiety musi zawierać czarną czaszkę i symbol krzyżyka.

Wszystkie produkowane przez nas tabliczki klasy 6 spełniają wymagania IATA/ ICAO, UN ADR/RID i IMDG/IMO i są wykonane z materiałów spełniających surowe normy BS5609. BS5609 jest specyfikacją dla etykiet przeznaczonych do użytku morskiego, przy czym zarówno farba, jak i podłoże muszą być w stanie wytrzymać 3 miesiące ciągłego zanurzenia w wodzie morskiej oraz być nadal czytelne i mieć dobrą przyczepność.

Artykuł ten nie powinien być stosowany zamiast sprawdzania dokładnych wymagań obowiązujących przepisów modalnych.