loader
Karty Charakterystyki

KE proponuje przesunięcie terminu utworzenia pierwszego ośrodka zatruć

Komisja Europejska zaproponowała roczne odroczenie obowiązku importerów i dalszych użytkowników w zakresie przesyłania informacji do ośrodków zatruć w przypadku wprowadzania mieszanin do obrotu w celu stosowania przez konsumentów.

Nowy termin składania informacji ma na celu uwzględnienie wniosków ze strony przemysłu i państw członkowskich. Projekt rozporządzenia opóźnia wdrożenie wymogów dotyczących powiadamiania ośrodków zatruć w odniesieniu do mieszanin wprowadzanych do obrotu w UE do użytku przez konsumentów z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.

Obawy związane z wykonalnością

Opóźnienie ma na celu rozwiązanie różnych "problemów z wykonalnością" związanych z załącznikiem VIII.

Przemysł stwierdził, że termin jest "niemożliwy" do dotrzymania i zaproponował dalsze zmiany w dokumencie udostępnionym na lipcowym spotkaniu właściwych organów ds. REACH i CLP (Caracal).

Zidentyfikowane kwestie obejmują:

  • skutki dużej zmienności w składzie mieszanin ze względu na naturalne pochodzenie składników;
  • trudności z poznaniem dokładnego składu produktów w przypadkach obejmujących złożone łańcuchy dostaw;
  • oraz wpływ wielu dostawców składników mieszanin o takich samych właściwościach technicznych i zagrożeniach.

Co dalej?

Zmiana jest nadal na etapie konsultacji, z proponowanym przyjęciem w 4 kwartale 2019 roku. Komisja Europejska obecnie poszukuje uwag na temat zmian w załączniku VIII - ostateczny termin na wyrażenie opinii to 17 września 2019 r.

Chociaż ECHA zamierza przesunąć termin zgłoszenia o jeden rok, zmiana nie jest jeszcze ustalona. Jeśli masz obowiązek zgłaszania niebezpiecznych mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII, zalecamy jak najszybsze złożenie wniosku. W ten sposób można mieć pewność, że służby ratownicze mają niezbędne informacje, aby zapewnić pomoc podczas potencjalnych zdarzeń narażenia z udziałem produktów.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na daty zgodności dla pozostałych 2 zharmonizowanych zasad.

  • dla przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu substancje do zastosowań profesjonalnych: 1 stycznia 2021 r;
  • oraz do zastosowań przemysłowych: 2024.

Oczekuje się, że Komisja Europejska, państwa członkowskie i inne zainteresowane strony będą kontynuować rozmowy na kolejnym spotkaniu Caracal w listopadzie.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Echa: Ośrodki zatruć.

Pamiętaj, aby dowiedzieć się o swoich obowiązkach i o tym, jak mogą one wpłynąć na Twoją działalność.

Jesteśmy gotowi udzielić Ci wsparcia w zakresie produkcji etykiet i tworzenia kart charakterystyki, aby umożliwić płynne przejście do zgodności z przepisami w roku 2020 i później.